kies regio:

De nieuwe vzw-wetgeving: dreigt een te snelle start?

Op 1 januari 2019 zou het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: Wetboek) in werking moeten treden. Ondernemingen krijgen dan tot 1 januari 2020 de tijd om volgens de nieuwe regels te werken. Het wetsontwerp ligt bij het schrijven van dit artikel nog ter bespreking en goedkeuring voor in het federaal parlement waardoor de finale bepalingen nog niet helemaal gekend zijn.

Het nieuwe Wetboek wijzigt evenwel het statuut van de verenigingen zonder winstoogmerk. Dit zal impact hebben op belendende domeinen. Een tijdige analyse dringt zich dan ook op. Want indien het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking treedt zonder de nodige aanpassingen op andere terreinen of zonder de nodige sensibilisering, dreigt een valse start.


Alba Alejandro

Alejandro Alba

adviseur studiedienst beweging.net

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV