kies regio:

Wonen en welzijn zijn beide uiterst belangrijk domeinen in het leven van mensen. Een kwaliteitsvolle én betaalbare woning vinden is niet voor iedereen evident. Diensten voor welzijns- en gezondheidszorg zijn in Vlaanderen sterk uitgebouwd, maar lang niet even toegankelijk voor iedereen. Maar iedereen heeft volgens beweging.net recht op een kwaliteitsvolle woning en op goede sociale dienstverlening. Het beleid moet instaan voor een kwaliteitsvol én betaalbaar aanbod, want als je wonen en welzijn enkel aan de markt overlaat, kom je uit bij kwaliteit die voor velen onbetaalbaar is of een betaalbaar aanbod dat van lage kwaliteit is.

Een sociaal beleid streeft juist naar een goed evenwicht tussen kwaliteit en betaalbaarheid en de overheid heeft daar een sturende rol in. Zowel via overheidssubsidies, regelgeving, sociale correcties en fiscale maatregelen kan dit evenwicht gerealiseerd worden.

Beweging.net zal altijd aandacht hebben voor de kwetsbare mensen, voor zij die minder mondig zijn, voor zij die hun rechten niet kennen of onvoldoende laten gelden, voor zij die weinig middelen hebben om zorg of huisvesting te betalen, die de weg niet vinden in het kluwen aan regelgeving.

Op vlak van wonen vertaalt zich dat in een billijk woonbeleid, waarbij evenveel aandacht gaat naar een beleid ter ondersteuning van eigendomsverwerving als ter ondersteuning van de huurmarkt.

In het welzijnsbeleid schuiven we Maatschappelijk Verantwoorde Zorg als leidend principe naar voren. Kwaliteit, performantie , rechtvaardigheid, relevantie en toegankelijkheid zijn daarin de uitgangspunten voor de organisatie van zorg. Het verlenen van zorg aan mensen is een specifieke opdracht die niet volgens de principes van de vrije markt kan georganiseerd worden.

 

Standpunten & opinie over 'Wonen & welzijn'

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV