kies regio:

Naar een versterking van het vrijwilligersstattuut

Kleine aanpassingen maken een groot verschil.

Over het algemeen is er grote tevredenheid over het vrijwilligersstatuut. De wet op de rechten van de vrijwilliger biedt een gedegen kader dat vrijwilligers beschermt bij het opnemen van vrijwilligerswerk. Toch stelt men op het terrein een aantal anomalieën vast die soms tot onzekerheid leiden bij de vrijwilligers of bij de vrijwilligersorganisaties.

STPversterkingvrijwilligersstattuutBeweging.net wil komaf maken met deze anomalieën en pleit -met het advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers in de hand - voor een aanpassing van de wet betreffende de rechten van de vrijwilligers van 3 juli 2005 en van belendende omzendbrieven. Voor de minister(s) een kleine moeite, voor de vrijwilligers een groot verschil.


Waarover moeten die aanpassingen gaan?

  1. Verhoog voor de erkende Diensten voor Oppashulp het maximum fiscaal vrijgestelde jaarbedrag

  2. Laat vrijwilligerswerk in het buitenland door werkzoekenden toe

  3. Verhoog de fietsvergoeding voor de vrijwilligers

  4. Versoepel de meldingsplicht

  5. Verbreed het vrijwilligerswerk tot alle organisaties zonder winstoogmerk

  6. Verduidelijk het begrip ‘vergoeding’

  7. Maak afspraken met EU-lidstaten over de inschakeling van Belgische vrijwilligers bij Belgische organisaties met buitenlandse activiteiten

 

DOWNLOAD HET VOLLEDIGE STANDPUNT

pdfNaar een versterking van het vrijwilligersstatuut
 

 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV