kies regio:

De roep naar ‘vrije tijd’ klinkt de laatste jaren almaar luider. Het is een reactie op de mantra dat we langer, flexibeler en efficiënter moeten werken. Dit terwijl onze voorouders gestreden hebben om minder te moeten werken en we tijd zouden hebben om te ontspannen en te rusten en zo de kwaliteit van leven te verhogen.

Ons economisch model legt veel druk op mensen en gezinnen. De ratrace om werk, gezin en vrije tijd te combineren heeft intussen een keerzijde : burn-outs en ziektes gekoppeld aan stress komen steeds vaker voor. Tegelijkertijd groeit de groep van mensen met teveel vrije tijd, waar eerder sprake is van verveling en vereenzaming. Meer dan ooit zijn mensen op zoek naar contact, naar zingeving, naar rust. Vele middenveldorganisaties spelen hier op in. CM wordt omgevormd van ziekenfonds tot gezondheidsfonds. Vakbond en Femma denken na over de 30-urenweek. Pasar zet in op zinvolle vrije tijd. KWB maakt werk van de deeleconomie. Samana en Okra organiseren op vele manieren ontmoeting en nemen initiatieven om vereenzaming tegen te gaan.

Sociaal, rechtvaardig, duurzaam en participatie zijn voor ons de waarden waaraan we onze initiatieven willen ophangen. Een beleid dat daarop inspeelt zorgt dat de focus ligt op ‘iedereen betrokken’. Vrijwilligers die hierrond initiatieven nemen verdienen alle respect en ondersteuning. Een match vinden tussen de persoon die graag iets wil doen voor een ander of voor de gemeenschap en het aanbod van vrijwilligerswerk moet beter bekend en op elkaar afgestemd geraken. Organisaties die dit aanbod doen moeten erkend en gewaardeerd worden. Zij dragen ook bij tot meer verdraagzaamheid in de samenleving. Lokale overheden moeten ervoor zorgen dat deze organisaties structureel betrokken worden bij het beleid. En dit via huidige en nieuwe vormen van inspraak.

Standpunten & opinie over 'Vrije tijd'

 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV