kies regio:

Onze samenleving wordt steeds diverser. Talrijke culturen kruisen elkaar in onze steden en ook steeds meer in onze dorpen. Vaak is het niet meer dan elkaar kruisen, waardoor de andere altijd een vreemde blijft en we elkaar nauwelijks leren kennen. Daarom wil beweging.net, vanuit een geloof in een solidaire samen-leving, inzetten op ontmoeting. In de ontmoeting kunnen we van elkaar leren en zoeken naar wat ons verbindt. Als beweging.net gaan we op zoek naar manieren om die ontmoeting in een inclusieve samenleving vorm te geven. Ook binnen onze organisaties streven we naar een inclusieve werking.

Die inclusieve samenleving is voor ons een samenleving die diversiteit omarmt en een plaats geeft. Integratie verengen we niet tot assimilatie. We verlangen van een ‘nieuwkomer’ niet dat hij zich inpast in ‘onze’ samenleving. We verwachten wel dat ieder zijn plaats zoekt in de samenleving, maar ook dat de samenleving hen een plaats geeft. Een samenleving is immer in evolutie en vindt zichzelf telkens opnieuw uit, doch zonder zijn essentiële waarden uit het oog te verliezen. Het is dan ook belangrijk dat we in respectvolle ontmoeting met eenieder hierrond aan de slag gaan.

Diversiteit is het nieuwe normaal. Dat moet nu doorgetrokken worden in alle geledingen van de samenleving, van in onderwijs tot op de arbeidsmarkt, in de zorg en in de werking van verenigingen en organisaties. We streven er naar om met alle actoren binnen de beweging actief in te zetten op diversi-teit in onze eigen werking. Door samen de uitdaging aan te gaan kunnen we van elkaar leren en inspirerend werken. En we werken mee aan diversiteit in andere domeinen van de samenleving, zoals onderwijs, arbeidsmarkt en zorg.

 

Standpunten & opinies over 'Duurzame samenleving'

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV