kies regio:

Onderwijs is maatschappelijk gezien één van de belangrijkste beleidsdomeinen. Hier worden kinderen en jongeren gevormd en opgeleid, niet alleen inhoudelijk en vaktechnisch, maar ook als persoonlijkheid.

Ook al hebben we een zeer hoogwaardig onderwijssysteem dat internationaal bijzonder goed scoort, toch mogen we niet op onze lauweren rusten en moet het onderwijs oog blijven hebben voor kwetsbare jongeren en voor nieuwe uitdagingen, waaronder de toenemende diversiteit.

Vanuit beweging.net kijken we vanuit diverse invalshoeken naar het onderwijs. Op de eerste plaats vanuit het belang van kinderen en jongeren zelf. Ieder kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, op het ontwikkelen van zijn competenties. Diversiteit beschouwen we als een meerwaarde, maar de di-versiteit in de samenleving en op de schoolbanken moet ook worden doorgetrokken tot in het leerkrachtenkorps. Specifieke aandacht gaat uit naar kwetsbare jongeren, naar zij die zich niet goed voelen in het onderwijssysteem, zij die steeds door de mazen van het net vallen, zij die niet passen in de aangeboden trajecten, zij die niet mee kunnen en op de duur ook niet meer mee willen. Voor hen blijven we zoeken naar alternatieven, die even waardevol en kwaliteitsvol zijn.

De leerkrachten hebben een sleutelrol in de kwaliteit van het onderwijs. Dat betekent dat we hoogopgeleide en gemotiveerde leerkrachten nodig hebben. Dit is geen job die je op automatische piloot of tegen je goesting kan uitoefenen. Dat betekent dat er evenzeer aandacht moet zijn voor het welzijn van de leerkrachten. Zij moeten voldoende omkaderd worden. Dat vergt op zijn beurt weer sterke schoolbesturen en directies, die de kennis, ervaring en middelen hebben om de leerkrachten een stimulerende schoolomgeving te bieden.

Vanuit deze invalshoeken bekijken en beoordelen we het onderwijsbeleid. Dat moet sterk blijven inzetten op gelijkekansenonderwijs,van de kleuterschool tot aan de universiteit, op een aantrekkelijk loopbaanbeleid, op voldoende middelen voor de scholen, op een kwalitatieve opleiding van de leer-krachten en op een betere werking van de leerlingenbegeleiding. De hervorming van het secundair onderwijs biedt vandaag de instrumenten om op het terrein te gaan vernieuwen en het onderwijssysteem klaar te maken om jongeren te vormen voor de samenleving van de 21ste eeuw.

Standpunten & opinie over 'Onderwijs'

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV