kies regio:

De kwaliteit van de omgeving waarin we leven, wonen, werken, vrijetijd organiseren draagt in zeer grote mate bij tot onze levenskwaliteit. Gezonde lucht, voldoende open ruimte voor ontspanning, haalbare woon-werktrajecten, veilige wegen zijn geen overbodige luxe, maar belangrijke facetten die bijdragen tot die levenskwaliteit. Het omgekeerde – luchtvervuiling, weinig groen, lange files en onveilige wegen- doet in ieder geval zwaar afbreuk aan die levenskwaliteit. Een transitie naar een duurzame samenleving is nodig om deze negatieve trends om te buigen.

We willen evolueren naar een klimaatneutrale, koolstofarme samenleving, waarin het waterhuishoudsysteem, de cyclus van grondstoffen – goederen - afval, de voedselketen en de energieproductie maximaal volgens de principes van de circulaire economie worden georganiseerd, terwijl de mobiliteit van mensen en goederen gestalte krijgt vanuit het STOEP-principe (eerst Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, dan Elektrisch vervoer en Personenwagens).

Vanuit beweging.net willen we mee deze visie verder ontwikkelen en voorstellen doen om die transitie op sociaal-rechtvaardige, democratische en ecologisch duurzame wijze te laten verlopen. Voor ons betekent dat concreet dat er voldoende aandacht moet zijn voor kwetsbare mensen, voor de haal-baarheid en betaalbaarheid van nieuwe maatregelen, voor de omscholing van werknemers naar de nieuwe economie en voor een rechtvaardige verdeling van de inspanningen. Dat betekent dat we alle beleidsvoorstellen hieraan zullen aftoetsen, dat we mensen blijven informeren en sensibiliseren en dat we acties, campagnes en netwerken ondersteunen die hiertoe kunnen bijdragen.

Standpunten & opinies over 'Duurzame samenleving'

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV