kies regio:

Arbeid neemt een belangrijke plaats in in het leven van de moderne mens. Het is niet alleen belangrijk om een inkomen te verwerven, maar geeft ook zin en structuur aan het leven en biedt kansen op persoonlijke ontplooiing. Tegelijkertijd is het een manier om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Niet iedereen heeft dezelfde kans om te werken. Sommigen zijn ziek, mindervalide, hebben hun werk verloren of beschikken niet (meer ) over de competenties die de arbeidsmarkt nodig heeft.

Beweging.net wil deze mensen niet los laten. Er is de laatste decennia hard gewerkt om een stevig systeem van sociale bescherming op poten te zetten en dat systeem moet ook de volgende decennia aan mensen de nodige sociale bescherming bieden en armoede vermijden.

Daarnaast moet de overheid mee helpen zorgen voor sociale tewerkstelling zodat ook mensen met beperkte competenties of mogelijkheden de kans krijgen om te werken. Sociale tewerkstelling willen we niet verengen tot sociale economie, ook al is dat een belangrijk onderdeel ervan. Het gaat ook over reguliere werkgevers.

De sociale economie is uitgegroeid tot een belangrijke economische sector met grote maatschappelijke meerwaarde. Ze biedt tewerkstelling aan mensen die zeer kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt en nog weinig kans hebben op werk in het reguliere circuit. Op die manier geeft de sociale economie mee gestalte aan het grondwettelijk recht op werk en het verkleinen van de sociale ongelijkheid.

Vanuit beweging.net zijn we pleitbezorger voor een sterke sociale economie, waar mensen kansen krijgen. Kansen om door te groeien waar mogelijk en kansen om in de sociale economie te blijven waar nodig. Doorstroom mag geenAls er tegelijkertijd maatschappelijk relevante taken worden opgenomen (bv. kringloopwinkels, sociale restaurants, buurtwerk, aanvullende thuiszorg, …) is er een win-winsituatie. We willen de noden en evoluties op het terrein blijven opvolgen en vertalen naar het beleid. De sector moet alle groei – en ontwikkelingskansen krijgen. Er zijn immers nog veel kandidaat-werknemers die met een job in de sociale economie vooruit geholpen kunnen worden. Daarvoor rekenen we op de overheid, die het wetgevend kader moet maken en in de nodige financiële middelen moet voorzien.

Maar ook binnen de doelgroep van sociale economie zijn er mensen die extra kwetsbaar zijn en waarvoor de kans op een betaalde job nihil is. Ook zij hebben recht op een zinvolle activiteit, die we verder willen uitbouwen via arbeidszorg en via arbeidsmatige activiteiten in het kader van W².

 

Standpunten & opinie over 'Arbeid & sociale bescherming'

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV