“Grotere woorden” bij Nieuwjaar

WINTERlevenslijn

Machteloos… of toch niet?

Soms overvalt me een gevoel van machteloosheid
en denk ik : Ik ben ook maar een mens.

Ik ben machteloos om jouw zieke lichaam
de kracht van een gezond mens te geven,
maar ik ben niet machteloos om mijn handen zegenend op je hoofd te leggen.

Ik ben machteloos om jouw eenzaamheid op te heffen,
maar ik ben niet machteloos om naar jouw verhaal te luisteren.

Ik ben machteloos de plaats in te nemen
van die overleden vriend, die je zo dierbaar was,
maar ik ben niet machteloos je verdriet dragelijker te maken
door je te laten merken dat ik met je mééleef
en me probeer in te denken wat jij voelt.

Ik ben machteloos om het zinloze martelen, moorden en verminken te stoppen,
maar ik ben niet machteloos mijn stem, mijn papier en pen te gebruiken
om een gesproken of geschreven protest te laten horen.
 
Ik ben machteloos om de honger uit te bannen,
de droogte en mislukte oogsten,
maar ik ben niet machteloos om mijn brood te breken en te delen
en mijn beker rond te laten gaan.

Ik ben machteloos om jou een leven zonder verdriet en kommer te geven,
maar ik ben niet machteloos om jouw gezicht in mijn handen te nemen
en te fluisteren : Ik zal er zijn voor jou.

Soms overvalt me een gevoel van zo veel te kunnen en ik denk :
Ik ben een machtig mens !

BRON: Anoniem, ‘Woorden met elkaar’ – verzameld door Kees Harte

WINTERC-lijn

Zegen ons…

Zegen ons met kalmte tegen crisis.
Zegen ons met rust tegen onrust.
Zegen ons met verzet tegen angst.
Zegen ons met moed tegen onzekerheid.
Zegen ons met hoop tegen slechte voorspellingen.
Zegen ons met creativiteit tegen berusting.
Zegen ons met doorzettingskracht tegen gelatenheid.
Zegen ons met opgewektheid tegen bedruktheid.
Zegen ons met humor tegen gezeur.
Zegen ons met een wereldwijde blik tegen navelstaarderij.
Zegen ons met kwaliteit tegen kwantiteit.
Zegen ons met nieuwe toekomst.

BRON: Jean-Paul Vermassen, opgenomen in ‘Een vlucht woorden’ – ACW Gent-Eeklo / ‘armoede en overvloed’ van ACW Limburg

 


“Grotere woorden” bij Kerstmis

WINTERC-lijn

De zegen van Kerstmis over het nieuwe jaar 2013


God,

Gij die ons nieuw kunt maken.

Zegen ons met kalmte
tegen crisis.

Zegen ons met moed
tegen onzekerheid.

Zegen ons met rustig inzicht
tegen bange voorspellingen.

Zegen ons met creativiteit
tegen berusting.

Zegen ons met hoopvol uitzicht
tegen gelatenheid.

Zegen ons met opgewektheid
tegen bedruktheid.

Zegen ons met humor
tegen gezeur.

Zegen ons met weerbaarheid
tegen moeilijke dagen.

God,
Gij die ons nieuw kunt maken.

Zegen ons met het Licht van Kerstmis.
Zegen ons met nieuwe toekomst.


BRON: Jean-Paul Vermassen


WINTERC-lijn

Zou dit niet onze Kerstmis en Nieuwjaar kunnen zijn?

We bereiden de kersttafel zorgvuldig voor
en waarom zouden we niet ook een moment
van bezinning of een dieper gesprek voorzien?
Zou dat niet Kerstmis kunnen zijn in deze tijd?

We onderbreken ons altijd-maar-bezig-zijn
en gaan een paar uur luisteren
naar wie ziek, hulpbehoevend of eenzaam is.
Zou dat niet Kerstmis kunnen zijn in deze tijd?

We zeuren niet meer elke keer als we ons tekort gedaan voelen.
We vermijden om ons te ergeren aan anderen.
We laten anderen weten waarom we tevreden zijn over hen.
Zou dat niet Kerstmis kunnen zijn in deze tijd?

We spreken met onszelf en met vrienden over solidariteit die dreigt verloren te gaan.
We maken een afspraak : overal waar we komen geven we rustig uitleg
over de broosheid én de rijkdom van de zorg voor het algemeen belang.
Zou dat niet Kerstmis kunnen zijn in deze tijd?

We scheppen in de dagen tussen Kerst en Nieuwjaar
ruimte voor stilte en bezinning : thuis, in de natuur of in een kerk.
We bezinnen ons over een evangelieverhaal.
We testen onszelf:
wat hebben de woorden, de verhalen en de figuur van Jezus onszelf meer te zeggen?
Zou zo’n test niet het begin zijn van een nieuwe Kerstmis in ons eigen leven?

BRON: Jean-Paul Vermassen, opgenomen in ‘Een vlucht woorden’ – ACW Gent-Eeklo

WINTERC-lijn

Gedicht

Eens is een kind geboren –
eenvoudig in een stal.
Dat kind kwam vrede brengen –
voor mensen overal.

De engelen zongen vrolijk –
een wonder is geschied.
Gods kind kwam voor een wereld
vol zorgen en verdriet.

Dat kleine koningskindje
vroeg om een kerstgeschenk :
dat ik niet voor mijzelf leef
maar ook aan anderen denk.

Waar mensen samen wonen
en goed zijn voor elkaar –
daar is het áltijd kerstfeest –
op elke dag van ’t jaar.

BRON: Anoniem, ‘Woorden met elkaar’ – verzameld door Kees Harte
 

WINTERC-lijn

Kerstmis

Kerstmis heeft vele namen.
Kerstmis komt langs vele wegen.

Kerstmis is

je bent hier als een engel
als een vrouw die sterk is
als een wijze die bevrijdend spreekt

een herder met een lied
een ster met licht in de nacht
een vreemdeling met een geschenk.

Kerstmis is

geboorte van nieuw leven
een kind dat de weg wijst
nieuwe toekomst onvermoed

mens worden voor mensen
gastvrijheid voor mensen in nood
geluk en kracht ondanks pijn en ziekte.

Mag het voor ons Kerstmis worden met vele namen.
Mag Kerstmis voor ons komen langs vele wegen.

BRON: Jean-Paul Vermassen


“Grotere woorden” bij de Advent

WINTERC-lijn

De Adventskrans

In december is het koud en donker.
We kijken uit naar licht.
We dromen van warmte en verbondenheid tussen mensen.

Christenen willen elk jaar bewust toeleven naar Kerstmis.
Telkens weer herdenken ze de geboorte van Jezus van Nazareth,
in blijde verwachting zijn ze.
Advent noemen ze die tijd, want ‘Hij komt’.

Een sterke tijd,
waarin ze nog intenser bouwen aan een wereld zonder uitsluiting, zonder armoede.

BRON: Mia Verbanck, intro van ‘Vragen en meegaan’, het Tekstenboekje van Spoor Zes 2012


WINTERACW-lijn

Ik wil nu geven

Arme mensen zijn beschaamd omdat ze arm zijn.
Ik zag de schaamte in de ogen van de vrouw.
Haar kinderen maakten lawaai.
De man keek hulpeloos en trachtte zich een houding te geven.
Schaamte is heel erg.
Het verlamt alles, je kunt niets meer, je bent niets of niemand.
Mensen die veel geleden hebben, weten dat.
Ik zat wat rond te kijken aan een hoek van de rommelige tafel en deed zo rustig mogelijk, zonder vragen te stellen die pijn deden.
Toen moest ik verder.
‘Ik heb nog enkele boodschappen te doen,’ verklaarde ik,
‘ze hebben me gevraagd een potje confituur mee te brengen.’
Blij rukte de vrouw de kast open.
‘Hier’, zei ze, en ze drukte me en mooie rode pot in de hand.
Ik aarzelde even, meer ontroerd dan weigerend.
‘We hebben al zoveel moeten krijgen,’ zuchtte de vrouw.
‘Ik wil nu géven.’

Thuis heb ik het verteld, toen ik de confituur op tafel zette.
Met grote eerbied hebben we die middag onze boterhammen gesmeerd.

BRON: Karel Staes, ‘Goede woorden. Om even bij stil te staan’, Lannoo


WINTERACW-lijn

Solidariteit

Solidariteit begint
waar men zich laat raken
door de mens
achter de droog opgesomde feiten.

Solidariteit begint
waar het leven
in vraag mag worden gesteld
in het licht van
die heel andere wereld van de armen.

Solidariteit begint
waar men opstaat
uit de spinsels van
excuses en verantwoordingen,
om gewoon te doen
wat hier en nu al kan.

Solidariteit begint
waar de kracht
als een vonk overslaat
van de ene mens op de andere.

Dan staat niemand meer alleen !

BRON: Carlos Desoete, ‘Naam die zin is van ons Leven’


WINTERC-lijn

Advent vieren, kerstmis voorbereiden…

Om nieuwe ogen.
Om nieuwe gedachten.

Om nieuw gehoor.
Om nieuwe verbondenheid.

Om nieuwe handen.
Om nieuwe verantwoordelijkheid.
 
Om nieuwe hoop.
Om nieuwe afspraken.

Om nieuwe visie.
Om nieuwe plannen.

Om nieuwe vergezichten.
Om nieuwe uitwegen.

Om nieuwe durf.
Om nieuwe stappen.

Om een nieuw 2013.
 
BRON: Carlos Desoete, in ‘Naam die zin is van ons Leven’

Inspirerende ‘kleine woorden’ bij Kerstmis

WINTERACW-lijnC-lijnZolang iemand de weg
naar een ander vindt
zal hoop opnieuw worden geboren.
Verrassend, onvoorspelbaar
als een kind.

BRON: Kris Gelaude, ‘Voor wie woorden zoekt’, Averbode (ISBN 978-90-799-5613-5)


En nog gebeurt het
dat een ster blijft stilstaan.
Licht wenkt,
zet voeten en gedachten
in beweging.
Een handvol
wordt een zee van mensen
met dromen duizendvoudig.

BRON: Kris Gelaude, ‘Voor wie woorden zoekt’, Averbode (ISBN 978-90-799-5613-5)


Ik wens je licht
dat twijfel en donkerte
doet vergeten.
Ik wens je stilte
die uit minzame aandacht
geboren wordt.
Ik wens je liefde
en veel goede wil
die het begin is
van vrede op aarde.
 
BRON: Kris Gelaude, ‘Voor wie woorden zoekt’, Averbode (ISBN 978-90-799-5613-5)

Ik wens je een ster
voor de donkerste nacht.
Ik wens je zachtzinnig licht
om het goede te zien
in de wereld.
Ik wens je woorden
die niet breken
maar verbinden.
Ik wens je
tussen het doodgewone
nu en dan een godsgeschenk.
 
BRON: Kris Gelaude, ‘Voor wie woorden zoekt’, Averbode (ISBN 978-90-799-5613-5)


Stal en ster zijn
voor herders en wijzen,
voor kleinen en vreemdelingen.
Gastvrijheid en houvast zijn,
voor collega’s in een donker moment,
voor familie en vrienden in de nacht van hun leven,
voor mensen en groepen in de onzichtbare marge van de samenleving.
Dat wij het mogen kunnen: aan anderen vrede brengen.
Dat wij daarom werk maken van onze tevredenheid.

Zalige kerstdagen.

BRON: Jean-Paul Vermassen

Inspirerende ‘kleine woorden’ bij Nieuwjaar

WINTERACW-lijnlevenslijn

Proef de stilte
van de winterwende.
Vouw het jaar in vrede dicht.
En laat vol vertrouwen
in de liefde
je omhelzen door het licht.

BRON: Kris Gelaude, ‘Voor wie woorden zoekt’, Averbode (ISBN 978-90-799-5613-5)


 
Wensen voor het allermooiste.
Geestdrift
een kracht die blijft borrelen.
Vertrouwen
een vaargeul met perspectief.
Vriendschap
een verhaal zonder woorden.
Geborgenheid
de wijkplaats waar op je gewacht wordt.

BRON: Kris Gelaude, ‘Voor wie woorden zoekt’, Averbode (ISBN 978-90-799-5613-5)

 
Ik wens je een jaar
waarin geen dag voorbijgaat
zonder een ogenblik
van geluk.

BRON: Kris Gelaude, ‘Voor wie woorden zoekt’, Averbode (ISBN 978-90-799-5613-5)
 

Een jaar voorbij.
Tijd voor een nieuw begin.
En daarom wens ik je vooral
een hoofd vol zin
in ongekende dingen,
de gratie van het mooie
dat voor jou is weggelegd,
veel stoute moed
om ja aan risico’s te wagen,
minstens zoveel projecten
als je voeten kunnen dragen
en zintuigen te over
voor de onverwachte tinten
van geluk.

BRON: Kris Gelaude, ‘Voor wie woorden zoekt’, Averbode (ISBN 978-90-799-5613-5)

Contact opnemen

  • beweging.net - algemeen secretariaat
    Postbus 20 - 1031 Brussel
    tel. 02 246 31 11
    e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Wegbeschrijving