Hogere schooltoelage voor meer leerlingen in het secundair onderwijs

Een uitkering zoals een werkloosheidvergoeding of een renovatiepremie die gedurende 25 jaar onveranderd blijft. Niemand zou het geloven. Niemand zou het aanvaarden. Toch is dat gebeurd met de studietoelagen voor het secundair onderwijs. Eindelijk komt door de aanhoudende druk van ACW en KWB die andere sociale organisaties op sleeptouw hebben genomen in deze schandelijke situatie verandering. 
Vanaf 2007-2008 wordt  een eerste stap gezet om de schooltoelagen van het secundair onderwijs weer bij de tijd te brengen. Vanaf 2008-2009 volgen er schooltoelagen voor het kleuter- en lager onderwijs. In deze bijdrage geven we wat meer uitleg over de veranderingen voor het secundair onderwijs.

Eén gezinsdossier

Je hebt een zoon die secundair onderwijs volgt en een dochter die naar de hogeschool gaat. Tot nu toe waren er voor het verkrijgen van een studietoelage andere inkomensgrenzen, andere bepalingen, kortom twee verschillende stelsels. Vanaf het nieuwe schooljaar 2007-2008 is er nog slechtst één regelgeving voor studietoelagen. De inkomensgrenzen zijn gelijk, de nationaliteitsvoorwaarden, de weging van het puntenaantal van een leefeenheid (de bepaling van het aantal personen ten laste zeg maar) zijn gelijk. Voortaan moeten ouders maar één formulier invullen voor alle kinderen samen en moeten ze ook maar één keer alle benodigde stukken bijvoegen.

Meer mensen krijgen een hogere toelage

Als de lat van de inkomensgrenzen gelijk gelegd wordt met het hoger onderwijs komen meer leerlingen secundair onderwijs in aanmerking voor een schooltoelage. Wie al een schooltoelage kreeg ziet het bedrag stijgen. Globaal stijgt het aantal toelagegerechtigden van 16% naar 25% van de leerlingen, de gemiddelde toelage stijgt van 164 naar 250 euro.

Verschillen in toelagebedrag

Voor de eerste zes jaren in het secundair onderwijs is er eenzelfde toelagebedrag (de verschillen tussen lager en hoger secundair vallen dus weg). Voor het  zevende jaar in het technisch en beroepsonderwijs wordt de toelage met 20 % verhoogd. Het verschil in toelage tussen externen en interne leerlingen blijft. Leerlingen in de vierde graad (vooral in verpleegkunde) kunnen zoals voorheen op een hogere toelage rekenen. Er zijn ook andere bedragen voor gehuwde, zelfstandige (leerlingen die een eigen inkomen hebben) en alleenstaande leerlingen (zoals wezen).

De toelage berekenen

Het inkomen dat dient om de toelage te berekenen is normaal gesproken het gezamenlijk belastbaar inkomen gezin zoals dat voorkomt op het aanslagbiljet van de belastingen van 2006 (inkomstenjaar 2005). Wanneer het inkomen echter is verminderd om allerlei redenen (ziekte, pensioen, halftijds werken,...) dan kan ook het inkomen van 2007 bekeken worden.  Blijft het inkomen onder maximumgrens dan heb je zeker recht op de minimumtoelage. Een volledige toelage wordt gegeven als men onder de minimuminkomensgrens blijft. De meeste mensen zitten ergens tussen de minimum- en de maximumgrens. Hun toelage wordt met een wiskundige formule berekend. Een uitzonderlijke toelage is er voor mensen met een vervangingsinkomen dat slechts 1/10 is van de maximumgrens.

De volgende stap in 2008-2009

Vanaf schooljaar 2008-2009 komen ook de leerlingen in de verschillende deeltijdse systemen (centra voor deeltijds onderwijs, centra voor deeltijdse vorming en de leertijd) in aanmerking voor een toelage. De toelage loopt op van minimum 60 euro tot maximum 250 euro. Vanaf 2008-2009 is er ook een toelage voor de kleuters (45 euro) en een toelage tussen 60 en 120 euro voor leerlingen uit het lager onderwijs.  Op dat moment  zullen naar schatting 276.000 kinderen in het kleuter-, lager  en secundair onderwijs recht hebben op een toelage, nagenoeg viermaal meer dan nu.

Aandacht in scholen

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen met een studietoelagen in het secundair onderwijs sterk teruggelopen. Het bedrag waarop men kan aanspraak kon maken volstond niet eens om de meest essentiële schoolkosten te betalen. Het stelsel heeft door de jaren heen het slechte imago van een bijstandssysteem gekregen. De inhaaloperatie die vanaf 2007-2008 wordt ingezet moet in scholen voor secundair onderwijs het signaal zijn om deze trend te keren en om leerlingen en ouders te informeren en hen aan te zetten een toelage aan te vragen. Alle partners in de schoolraad (ouders, leerkrachten, leerlingen, plaatselijke gemeenschap) kunnen hierin een stimulerende rol spelen. Er zijn folders en brochures van de Vlaamse overheid beschikbaar. Zoals steeds biedt de Christelijke Arbeidersbeweging dienstverlening rond studietoelagen aan. Maak er gebruik van en zorg dat zoveel mogelijk mensen de toelage krijgen waar ze recht op hebben.

Verdere info is te vinden op de website: www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

Contact opnemen

  • beweging.net - algemeen secretariaat
    Postbus 20 - 1031 Brussel
    tel. 02 246 31 11
    e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Wegbeschrijving