kies regio:

Tijd voor diepgang en achtergrond

Herken je het?
Op café, op een familiefeest.

 1. academie knipsels

  Je hoort een populistische uitspraak. Die bekt goed, hij gaat er vlot in. Maar hij klopt niet en je wilt er wel op antwoorden, ontkrachten en ontwapenen, maar dat is niet evident.

 2. ‘Moet ik ooit eens bekijken’, denk je bij jezelf. ‘Wat achtergrondinformatie opzoeken, want kloppen die cijfers bijvoorbeeld wel?’ Maar nu geen tijd. Druk druk druk.

 3. ‘Ooit eens bekijken’ komt er niet zo snel van, de waan van de dag neemt snel de overhand. Updates en nieuws komt binnen via apps, websites, kranten, radio, tv, ...

 4. Maar hop, daar is meteen ook weer het volgende makkelijke praatje.
  Het gevoel knaagt weer, zegt dat het niet klopt. Opnieuw denk je: wat kan ik hierop antwoorden?

 5. Enzovoorts ...

Herkenbaar? Blijf niet bij de pakken zitten.
Beweging.academie zoekt de antwoorden samen met jou!

 

Meer informatie

Hoe vinden we samen antwoorden?

Aanpak

We combineren krantenartikels en wetenschappelijke studies om een dossier te doorgronden. Met de hele groep analyseren we gekleurde taal, heersende opvattingen, de wetenschappelijke inzichten, de cijfers. De rode draad in elke sessie is ‘zien - oordelen - handelen’. Na het zien, verzamelen en doornemen van info, volgt de analyse: oordelen. We vormen een mening, leren uitspraken in perspectief te zetten en zoeken manieren om te handelen.

Doelstellingen

 • Veelgebruikte technieken leren herkennen en zelf gebruiken (framing, agendasetting, gebruik van cijfers, boutades, ...)
 • Door combinatie van wetenschappelijke inzichten, krantenartikels en een groepsgesprek, niet alleen een analyse maken, maar ook een mening vormen en mogelijkheden voor actie definiëren
 • Praktische en inhoudelijke kennis van het politieke bedrijf en communicatie over maatschappelijke thema’s
 • Kennis van specifieke dossiers, zoals sociale bescherming, pensioenen, kinderbijslag, werkbaar werk, gezondheidszorg, duurzame mobiliteit, integratie, wonen, ...
 • Versterken van eigen netwerk

 

 

 logos

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius BankVDK SpaarbankDVV Verzekeringen

×
Schrijf je in op onze nieuwsbrief