kies regio:

Expertenrapport loonkosten

Begin 2013 richtte de federale regering de Expertengroep ‘Concurrentievermogen en Werkgelegenheid’ op, die klaarheid moest brengen in het debat onder de sociale partners over de loonhandicap tegenover onze 3 buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland en over de omvang van de vormingsinspanningen van de bedrijven.

Experts van de Nationale Bank, het Federaal Planbureau, de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, de FOD Economie en de CRB brachten in een omvangrijk rapport heel wat gegevens bijeen om deze debatten te verhelderen, zonder evenwel zelf op een eenduidige manier de loonhandicap of één cijfer over de vormingsinspanningen van de privésector naar voor te schuiven.


 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius BankVDK SpaarbankDVV Verzekeringen